Bestuur

Bestuursleden van CV de Bremspoersen zijn:

Voorzitter:                Jan van der Vleuten
Vice Voorzitter:      John Schrijvers
Secretaris:                Jenneke Spanjers
Penningmeester:  Wilfred Willems
Bestuursleden:       Erik Willems en Amy Willems